PRAKSISSEKTOREN

Mere tid til kerneopgaven – PATIENTERNE!


Sundt for DIG
Sundt for DINE KOLLEGAER
Sundt for ØKONOMIEN
Sundt for PATIENTERNE

Vi fokuserer på sundhedsområdet, fordi vi ønsker at bidrage til at sikre, at der til stadighed er lægedækning og andre sundhedsfaglige kompetencer i hele Danmark.

Danske læger, tandlæger og andre sundhedsprofessionelle bruger i dag meget tid på et utal af andre opgaver end de faglige. Megen tid går med administration og praktiske opgaver. Vi vil påtage os en stor andel af disse opgaver gennem et specificeret koncept til sundhedsbranchen.

Vi tilbyder ydelser, der alle imødekommer specifikke behov, som ligger udenfor de sundhedsprofessionelles faglige kompetenceområder. Det skal være med til at sikre, at de sundhedsprofessionelle har lyst og mulighed for at blive længere tid i klinikkerne.


Vi udlever dette formål ved at optimere og digitalisere klinikkernes økonomisystemer og regnskabsaflæggelse, men også gennem vores konsulentafdeling, som leverer en lang række ydelser, der kan understøtte de sundhedsprofessionelle i deres daglige virke og drift af klinikkerne.

Vi ønsker at samle alle gode kræfter omkring dette formål.

LÆS OGSÅ OM LEDELSESRÅDGIVNING TIL PRAKSIS HER.