Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig


Det er centralt for os i Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab, at du er tryg, når du deler data med os. Derfor behandler vi dine personoplysninger med omhu og i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Kay Fiskers Plads 9-11

2300 København S

CVR-nr.: 44 28 23 80

 

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via kontakt@powered-by.dk eller på telefon 72 119 119.

 

2. Behandlingsaktiviteter


Som dataansvarlig, jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter:


2.1 Besøg på hjemmeside


Nærværende privatlivspolitik gælder udelukkende for hjemmesiden ”www.powered-by.dk”, som leveres af Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab.


Privatlivspolitikken gælder ikke for de forskellige særskilte hjemmesider, som hjemmesiden ”www.powered-by.dk” måtte omdirigere dig til. Vi opfordrer besøgende på disse hjemmesider til at gennemgå hver af disse andre hjemmesiders privatlivspolitikker, før der udleveres personoplysninger.


Privatlivspolitikken omfatter de oplysninger, som Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab er forpligtet til at give de registrerede i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13.


Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies, for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.


Når du besøger www.powered-by.dk, indsamler vi personoplysninger om dig i følgende tilfælde:


 • Når du tilmelder dig et nyhedsbrev,
 • når du tilmelder dig en begivenhed eller event,
 • når du kontakter os for at få yderligere oplysninger, og
 • når du giver samtykke til anvendelsen af cookies.  


Vi indsamler kun de oplysninger, vi behøver for at behandle din anmodning eller for at levere en serviceydelse. Vi vil normalt kun anmode om yderligere oplysninger, hvis vi skal bruge dem til at give dig det bedst mulige svar på din forespørgsel. Når du afgiver dit samtykke til en behandling af dine personoplysninger, indsamler vi kun de personoplysninger, som du specifikt har samtykket til.


Formålene med vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger www.powered-by.dk, er:


 • at identificere dig og oprette en profil til dig, når du registrerer dig hos os for at bruge vores serviceydelser eller for at anmode om oplysninger fra os,
 • at bekræfte din identitet, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, en begivenhed eller kontakter os,
 • at kommunikere med dig med hensyn til de serviceydelser og oplysninger, som vi leverer,
 • at levere, forbedre og tilpasse vores serviceydelser ved at analysere oplysninger om din brug af hjemmesiden for at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, så vi kan gøre den mere intuitiv,
 • at håndtere dine forespørgsler og anmodninger,
 • at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder,
 • at kontakte dig i forbindelse med markedsføring og tilbud på produkter og serviceydelser, der tilbydes af os, såfremt du har tilvalgt markedsføring,
 • at tilpasse markedsføringsbudskaber, som vi sender til dig, og gøre dem mere relevante og interessante ved at analysere oplysninger om de serviceydelser og den information, som du modtager, for at komme med forslag til anden information, som kan være af interesse for dig, og
 • at udøve vores juridiske rettigheder, hvor det er nødvendigt at gøre det, for eksempel for at opdage overtrædelser af loven.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende bestemmelser:


 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a: Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et af de ovenfor angivne formål.

       Der indhentes blandt andet samtykke til brug af cookies. Når du giver samtykke til en behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via oplysningerne, angivet til sidst i denne Privatlivspolitik.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab kan forfølge en legitim interesse.

       Vores legitime interesser består blandt andet i at forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside og at uddrage viden, som hjælper os til at udvikle vores serviceydelser.


Vi kræver ikke, at du registrerer dig for at få adgang til www.powered-by.dk, men hvis du deltager i nogen af de aktiviteter eller tjenesteydelser, der leveres af www.powered-by.dk, indsamler vi de personoplysninger, vi behøver for at kunne levere disse serviceydelser. Hvis du ikke angiver de oplysninger, vi behøver for at gennemføre registreringen, kan dette forhindre eller forsinke leveringen af serviceydelserne.

De kategorier af personoplysninger, som vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi indsamler følgende personoplysninger, afhængig af hvordan du bruger hjemmesiden:


 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn, adresse, jobtitel, e-mailadresse, postnummer, virksomhedsnavn og telefonnummer.
 • IP-adresse og oplysninger om dine interesser.
 • Oplysninger relateret til de serviceydelser, vi leverer, eksempelvis oplysninger om dine anmodninger, spørgsmål eller klager.


Ved henvendelser rettet til Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab via hjemmesiden www.powered-by.dk, opbevarer vi dine kontaktoplysninger i 6 måneder fra den dag, du sender henvendelsen. Efter 6 måneder sletter eller anonymiserer vi de personoplysninger, som vi har registreret ved din henvendelse.


Ved tilmelding til et arrangement opbevarer vi dine personoplysninger samt oplysninger om arrangementet i 1 år efter afholdelse af arrangementet. Derefter slettes alle oplysninger om din deltagelse i arrangementet.


Ved tilmelding til nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet om at fremsende nyheder mv. til dig, samt så længe det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.


2.2 Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:


 • Kontaktformular
 • E-mail
 • Telefon

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.


Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.


Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.


Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.


2.3 Kunder


Når du oprettes som kunde hos Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab, vil vi behandle personoplysninger om dig.

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger er:


 • at levere de aftalte ydelser i overensstemmelse med vores kontraktlige forpligtelser over for dig som kunde,
 • at overholde de retlige forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med offentlige myndigheder, såfremt vi er retligt forpligtet til dette,
 • at varetage det løbende kundesamarbejde, og
 • at udvikle vores serviceydelser.  


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende bestemmelser:


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab, herunder forpligtelser efter hvidvaskloven, revisorloven eller anden relevant lovgivning.


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig, for at Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab kan forfølge en legitim interesse. Vores legitime interesser består bl.a. i at kunne varetage opgaveløsningen og kundesamarbejdet samt at udvikle vores serviceydelser.


For alle kunder hos Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab behandler vi personoplysninger om kunden og kundens ejere.


Som kunde hos Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab behandles følgende kategorier af personoplysninger om dig:


 • Almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, bankoplysninger samt paskopi eller kopi af kørekort.
 • CPR-nummer omfattet af databeskyttelseslovens § 11.


I forbindelse med opgaveløsning behandler Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab personoplysninger om kundens medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere samt enhver anden person, hvis personoplysninger indgår i opgaveløsningen.


Ved opgaveløsningen behandler Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab følgende kategorier af personoplysninger:


 • Almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, bankoplysninger og lønoplysninger.
 • Særlige kategorier af personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9: Helbredsoplysninger, fagforeningsmæssigt og religiøse tilhørsforhold.
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 10.
 • CPR-nummer omfattet af databeskyttelseslovens § 11.


Personoplysninger indhentes hovedsageligt direkte fra dig som kunde, men afhængig af opgaven kan vi også indhente dine personoplysninger fra offentlige myndigheder, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, banker, advokater og andre eksterne rådgivere, du måtte gøre brug af.


Vi opbevarer dine personoplysninger som kunde i Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab indtil 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor kundeforholdet er ophørt.


Vi opbevarer de personoplysninger, der indgår i opgaveløsningen, indtil 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor opgaveløsningen er afsluttet, hvorefter personoplysningerne slettes løbende. Tilsvarende gælder ved kundeforholdets ophør.


Opbevaringsperioder og slettefrister er fastlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning.


2.4 Nyhedsbrev


Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 


Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.


Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet, dvs. afgivet aktivt samtykke. 


Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.


Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav, jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 


2.5 Bogføring


Vi skal gemme alle regnskabsbilag, jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.


Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.


Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 


2.6 Jobansøgninger


Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 


Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 


Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 


Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.


Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

 

3. Databehandlere


Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.


Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.


Se særskilt oversigt over aktuelle underdatabehandlere hos Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab, som du finder på vores hjemmeside www.powered-by.dk.

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.


Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

4. Videregivelse af personoplysninger

 

Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab overlader personoplysning til databehandlere, som behandler og opbevarer personoplysninger på vegne af Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab.


Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab overlader personoplysning til databehandlere i forbindelse med driften af www.powered-by.dk .

 

Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab videregiver personoplysninger til:


 • Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.
 • Leverandører af analyse- og markedsføringsværktøjer samt sociale medier.

 

Som følge af salg, fusion, sammenlægning, skift i kontrollen, overførsel af aktiver, reorganisering eller likvidation af vores virksomhed (reorganisering) kan vi overføre, sælge eller overdrage dine personoplysninger til den, der, som følge af den omtalte reorganisering, overtager eller får ansvaret for den eller de dele af vores virksomhed, som behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

 

5. Profilering og automatiserede afgørelser


Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

6. Tredjelandeoverførsler


Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 


Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab anvender databehandlere hjemmehørende i lande uden for EU og EØS. I den forbindelse overfører vi de personoplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af systemet hos den enkelte databehandler. Endvidere kan dine personoplysninger blive videregivet til andre dataansvarlige hjemmehørende i lande uden for EU og EØS. Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med opgaveløsningen.


Overførslen af dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS sker altid med baggrund i et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 45, eller i form af standardkontraktbestemmelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 46.

 

7. Behandlingssikkerhed


Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 


Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.


En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness-træning, GDPR-kursus samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

 

 

 

8. De registreredes rettigheder


Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.


8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


8.3 Ret til sletning


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


8.4 Ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


8.5 Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8.7 Tilbagetrækning af samtykke


Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 


8.8 Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.